Съобщение от „Градски транспорт“ във връзка с издаване на абонаментни карти на граждани на 65 и повече години

„Градски транспорт“ започна да издава от 5-ти юли до 20-ти юли включително абонаментни карти на граждани на 65 и повече години. Право на карта

Read More