Откриха Регионалната система за управление на битовите отпадъци в Стара Загора

Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“,

Read More