Въведен е нов координационен режим на работа на светофарните уредби

Въведен е нов координиран режим на работа на светофарните уредби на бул. “Христо Ботев” при кръстовищата с бул. “Т. Александров” и бул. “Ал. Стамболийски”, което включва и светофарната уредба при пл. “Възраждане”. Основната цел на новия режим е превозните средства на градския транспорт (трамвайните мотриси), движещи се по бул. “Христо Ботев”, да преминават през двете кръстовища в рамките на един цикъл на светофарните уредби. По този начин се намалява почти двойно необходимото време за движение на трамваите в този участък. Координираният режим е съобразен и с движението на автомобилните потоци, така че и те да не изчакват две фази на светофарните уредби при преминаването си в пътния участък от булеварда.

Нов режим на работа на светофарните уредби е направен и по бул. “Тотлебен“ и бул. “Цар Борис III” в участъка от кръстовището с бул. “Пенчо Славейков“ до (и включително) кръстовището с бул. “Житница“. Режимът на работа е съобразен с разрешената скорост на движение в различните участъци от трасето, като при движение със скорост съгласно максимално разрешената, се постига над 95% покриване на пулсатата на движение на превозните средства, от зеления сигнал на светофарните уредби.

Средното време за преминаване по трасето е 3 мин. Средно 5 000 броя по-малко спирания на превозните средства по трасето на всеки час, което има важен ефект за качеството на атмосферния въздух.

С направените промени се постига подобряване на пропускателната способност на кръстовището на бул. “Цар Борис III” и ул. “Мъглен“ с над 25%. Общо 600 превозни средства повече преминават на час през кръстовището.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *