Десислава Петрова е новият директор на Дирекцията по бюджет и финанси в община Шумен

Десислава Петрова беше избрана след проведен конкурс, обявен в Портала за мобилност в държавната администрация. На 29 август беше подписано тристранно споразумение между Любомир Христов и управителя на НОИ Бисер Петков и със заповед на кмета на община Шумен тя е назначена на работа с днешна дата.

Десислава Петрова е завършила счетоводство и контрол в Икономическия университет във Варна през 1998 година, а през 2000-та защитава и магистърска степен по същата специалност.

Има 17 години трудов стаж като в професионалната си биография преминава през длъжностите счетоводител, старши, главен счетоводител и началник на отдел Финансово счетоводна дейност в НОИ – Шумен. Работила е и в Общинската служба за социално подпомагане и в Районната дирекция за социално подпомагане. Има опит в съставянето и изпълнението на общински и държавен бюджет, притежава сертификат за вътрешен одитор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *