Защо фермерите използват електропастири?

 

В наши дни е много важно да използваме новите технологии, за да облекчим работата си. Това важи в пълна сила и за фермерите, които отглеждат животни. Не един път или два пъти се е получавало, така че животно да се отдели от стадото си и да избяга. Модерните животновъди прекъснаха тази практика, като решиха да използвате електропастири в своите ферми и имоти.

Как действа електропастирът?

 

Електропастирът сам по себе си представлява захранващо устройство, което снабдява огради или въжета се електрически ток. Проводниците по оградите осигуряват ел. импулси от 3000 хил. до 10000 хил. волта. В случай, че животното се опита да напусне обособената за паша зона и се допре до електрическите огради, ще получи лек токов удар, който не може да му причини увреждане. Това до голяма степен влияе на психиката на животните и ги научава да стоят далеч от оградите.

При покупка на електропастир, е важно да подберете добър енергизатор, ограда или въжета с проводници, както и изолатор, който забранява изтичането на електрическия ток към земята. Ако всички тези компоненти са налице, то тогава вашето устройство ще работи правилно,и ще Ви върши добра работа. Ако не можете да направите избор сами, се консултирайте със специалист.

Законно ли е използването на електропастири?

 

Електропастирите са проектирани, така че да не застрашат живота на хора или животни. За използването им, не е нужно да имате разрешително. Разбира се, ако до обекта преминават хора, се налага да закупите предупредителна табела, която да упомене, че по загражденията минава електричество. Общо взето това е всичко, което Ви трябва. Допълнителни документи не се изискват. В случай, че искате да сложите електропастир на общинско пасище обаче, се нуждаете от разрешението на градоначалника (кмета), защото имотът по смисъла на закона, не е ваш.

В обобщение ще напишем, че този вид устройства правят живота на фермерите, много по-лек и им спестяват много физически труд. Благодарение на електропастирите вече не се налага да тичате по животните, както и да стоите с пушка в ръка, за да ги пазите от други диви животни, които желаят да се нахранят с тях. Вярваме, че статията е била полезна и Ви пожелаваме успех.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *