Кой извършва качествен контрол в екологията в България?

Екологията и опазването на околната среда и водите е един от доста нашумелите проблеми в последните години. Човекът съзнателно или не всекидневно нанася непоправими щети на природата. Употребата на прекалено много пластмасови изделия, вредните газове от автомобилите и самолетите, замърсяването на почвите и водите – това са все проблеми, които са от първостепенна важност и засягат нас хората. Именно поради тази причина е важно извършването на качествен контрол в екологията.

В България освен министерството на околната среда и водите, важна роля в това да се осъществява качествен контрол в екологията имат и други организации с нестопанска цел. Една от доста популярните такива е организацията е Еко надзор и контрол. Тя осъществява експертен обществен контрол на всички процеси в екологията и осъществява дейности за повишаване информираността на обществото на местно и международно ниво. Една от основните ѝ цели е именно в това да образова населението за това какви са последиците от замърсяването на въздуха, прекомерната употребата на стоки и суровини за еднократна употреба, замърсяване на реките и почвата и т.н. Другата основна цел на тази организация е да извършва качествен контрол в екологията в България. Според тях икономиката може да се развива доста успешно ако е по-еко ориентирана и е в помощ на природата. Хората трябва да се научим да не бъдем такива големи консуматори и да се грижим за опазването на околната среда.

Може да се запознаете с мисията и визията на организацията на техния сайт – ecosupervisioncontrol.eu, а ако желаете може да ги подкрепите и да станете част от тяхната общност. Те определено имат какво да направят по отношение на качествения контрол в екологията. Освен това, осъществяват на собствени програми за извършване на изследвания и проучване, които да се предоставят за ползване на учебни заведения, гражданското общество и на централната и местна власт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *