Международен младежки център организира кръгла маса “По пътя на успеха”

Международен младежки център организира кръгла маса на тема “По пътя на успеха”. Инициативата е част от дългосрочна кампания, целяща активиране и мотивиране на младите хора да се образоват, да следват целите си, да се учат да успяват.

Младежите от целевата група на центъра имаха възможността да се срещнат с енергични, деловити и успяващи млади хора, представители на бизнеса и науката, които активно участват в развитието на икономиката и търговията в града. Младите предприемачи Ангел Филипов, Калоян Върляков, Евгени Лишев, Димитър Ангелов, Цветан Захариев, Тихомир Рачев и Радостин Танев представиха пред младежите формулата на успеха от тяхната позиция за професионалното, бизнес и личностното израстване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *