Обмислят изграждането на първи многоетажен паркинг в центъра на Пловдив

Започва работата по промяна на подробния устройствен план на бившия ТЕЛК на улица „4-ти януари“ 36, съобщи кметът на Пловдив инж. Иван Тотев. В Общия устройствен план този обект е с предназначение здравеопазване, тъй като е бивша детска ясла. Двуетажната сграда  не се използва от години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *