Първа кръгла маса по проект „Зелените трамваи търсят своя дом”

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ и Чешки център в София организират на 12 юли 2016 г. от 16.00 ч. първа кръгла маса по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 .
Проектът има за цел да потърси и предложи атрактивно решение за реконструкция и преустройство на историческата сграда и околното пространство на бившето трамвайно депо „Клокотница“, с оглед превръщането му в културен център с акцент върху трамвайния транспорт и връзката му с историята и останалите забележителности на столичния град. По време на проекта ще бъде описано и състоянието на запазените исторически трамваи, ще се предложат варианти за възстановяването им, както и ще бъдат разработени тематични туристически маршрути, по които да се движат възстановените исторически трамвайни мотриси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *