Седем нови функции в Google Workspace, които подобряват ефективността

Новостите включват по-лесно създаване на фактури и договори с Google Docs, по-интерактивна чат комуникация, по-лесно администриране на чатовете и др.

Популярната облачна платформа Google Workspace въвежда нови възможности за потребителите, насочени към улесняване на тяхната работа и увеличаване на продуктивността им. Промените обхващат уеб базираната система за съобщения в реално време Google Chat, “облачното” приложение за съхранение и споделяне на файлове Google Drive, услугата за споделяне на информация Google Groups, както и софтуера за създаване и редактиране на текстови файлове Google Docs. Новостите засягат българското образование, тъй като платформата е въведена в над 500 училища у нас.

Екипът на  Центъра за творческо обучение, който е официален партньор на Google със специализация “Образование” за България, разяснява настъпилите промени във всички тези инструменти на технологичния гигант и съветва как да ги използваме, за да бъдем по-ефективни. “Въведените промени в инструментите на Google предоставят възможности за опростяване на административните процеси, подобряване на комуникацията, структуриране на информацията и управление на времето. Надяваме се, че все повече училища и детски градини в страната ще ги интегрират в работата си с облака и ще извлекат максимална полза от тях.” – споделя д-р Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение.

Въвеждане на променливи чипове в Google Docs

За по-лесното създаване на документи като фактури, договори или общи условия, в  Google Docs се въвеждат т.нар. променливи чипове. Те позволяват предварително дефиниране на полета като клиентско име, номер на договор или адрес, чиито стойности могат да се актуализират в целия документ само от едно място. Допълнително улеснение са новите времеви чипове (свързани с датата или конкретен час от деня), които помагат за по-добро управление на времето.

Сгъваеми заглавия

Тази нова функция позволява лесно разширяване и свиване на съдържание в Google Docs и дава възможност на потребителите да минимизират и разширяват определени секции в своите документи.

Когато потребителите свиват секция, тя става по-кратка и компактна, създавайки по-добър общ преглед на документа. Съответно, когато секцията е разширена, тя показва подробностите и позволява на потребителите да работят с конкретното съдържание.

Бързи реакции в Google Chat

Още едно подобрение на комуникацията в групите е добавянето на бързи реакции в Google Chat. Те се активират при задържане на курсора на мишката върху дадено съобщение и показват най-често използваните емотикони от потребителя.

Това предоставя удобен и бърз начин за изразяване на емоции и отзиви в рамките на чата, без да е необходимо да се пише допълнително текстово съобщение. Така комуникацията става по-жива и интерактивна, осигурявайки по-бърза и ефективна обратна връзка в приложението.

Нов раздел в администраторската конзола на Google Chat

С помощта на този раздел, администраторите имат възможност да търсят специфични пространства чрез техните идентификационни номера ID, както и да преглеждат членовете на всяко отделно пространство, да добавят нови членове или да назначават нови мениджъри. Промяната им дава по-голям контрол и възможност за управление на пространствата в Google Chat в рамките на техния домейн.

Цитиране на предишно съобщение

Друга нова функция в Google Chat позволява на участниците да цитират предишно съобщение, изпратено по-рано в потока от информация, когато искат да отговорят конкретно на него. По този начин се запазва контекстът на отговора, дори и участниците в групата да са преминали към обсъждането на нова тема.

По-малко спам в Google Drive

За да се подобри защитата от спам в Google Drive, се въвежда специална папка, предназначена за съхранение на нежелани споделени файлове. Когато такъв файл бъде преместен в спам папката, той престава да бъде видим в хранилището, а получателят му спира да получава известия, свързани с него.

Промяна в лимитите на Google Groups

За да улесни управлението на групите, Google увеличава ограниченията за броя на преките и непреките им членове. Директните членове се увеличават от 2000 на 3000. А индиректните (които са потребители на подгрупа, добавена към основната) – от 5000 на 7500.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *