Съобщение от „Градски транспорт“ във връзка с издаване на абонаментни карти на граждани на 65 и повече години

„Градски транспорт“ започна да издава от 5-ти юли до 20-ти юли включително абонаментни карти на граждани на 65 и повече години. Право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст на 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна съгласно Решение №2080-9/40/30.03.2015 г.  на ОбС Варна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *