5 неща, които трябва да знаете, когато кандидатствате за кредит

Ако смятате скоро да кандидатствате за кредит, важно е да имате определена информация за този процес, както и да можете да я предоставите на потенциални кредитори. Някои от тези неща може да знаете от собствения си опит, като приходите и разходите си например, но има и данни, които може да се наложи да разгледате, преди да кандидатствате за кредит. Такива са термините като кредитен рейтинг и нетна стойност.

Нека да се потопим в това, което трябва да знаете, преди да кандидатствате за кредит.

Кредитна оценка и кредитна история

Добрият кредитен рейтинг и кредитната история показват на кредиторите, че вие плащате вашите кредитни задължения съвестно и навреме. Колкото по-добър е вашият рейтинг в това отношение, толкова по-добри са шансовете ви да получите заем при най-изгодните условия.

Най-добрите условия могат да ви спестят хиляди левове през времето на вашия заем, споделят от Кредитен център Брейн Сторм.

Преди да кандидатствате за заем, знайте кредитния си рейтинг и извлечете кредитните си отчети, за да проверите за грешки, които биха могли да провалят бъдещите ви цели. Ако кредитната ви история не е особено добра, можете да отложите кандидатстването малко във времето, а през това време да поработите за „изчистване“ на репутацията си пред финансовия свят.

Разбира се, изискванията за добър кредитен рейтинг и кредитна история важат най-вече за банките. Все повече частни компании не се интересуват от тези два аспекта и дават шанс на своите клиенти, знаейки, че лошият кредитен рейтинг не означава, че и човекът зад него е задължително лош.

Доходи

Заплащането ви от вашата работа със сигурност влияе пряко върху способността ви да изплащате заем, така че ще трябва да имате доказателство за стабилни и редовни доходи, когато подавате молбата си. Ако сте служител, ще ви трябват извлечения за заплати или пък копие от трудов договор, в някои случаи – и уверение от вашия работодател. Ако сте самостоятелно зает работник, ще ви трябват данъчни декларации за последните две години и евентуално други допълнителни доказателства, че ежемесечно имате нужните приходи, с които бихте могли да изплащате дадения заем.

Разбира се, трябва да имате представа точно пари колко носите у дома всеки месец, за да знаете дали можете да си позволите месечните плащания по заема. Не забравяйте да помислите за всички свои източници на доходи, а не само за основния си. Това може да включва доходите на съпруга/ съпругата, издръжката на детето и доходите от втора работа или от работа на свободна практика.

Задължения за месечно плащане

Вашият доход е само една част от уравнението. Важно е също така да знаете задълженията си за месечно плащане. Ако доходът ви е 1000 лева на месец, но задълженията ви за плащане са 900 лева на месец, реално няма да можете да изплащате този заем. Заявлението за заем вероятно ще изисква да посочите определени задължения, които имате – обикновено плащането на наем или ипотека трябва да се споменат и обсъдят.

Активи и пасиви

Друго нещо, което потенциалният ви кредитор вероятно би искал да разгледа, е вашата нетна стойност или вашите активи минус пасивите ви. Активите са нещата, които притежавате, които струват нещо, като вашите инвестиционни сметки и имоти, а пасивите са финансовите задължения, които имате, като например дълга по студентския заем или ипотеката.

Познаването на вашата нетна стойност е важно и за личните знания. Заемът, за който кандидатствате, ще се превърне в пасив, който може да използвате за закупуване на актив. Изчисляването на вашата нетна стойност – както и как тя ще се промени, когато получите заема, е чудесен начин да поддържате финансите си под контрол.

Информация за контакт с работодателя

Потенциалните заемодатели вероятно ще поискат информация за контакт на настоящия ви работодател и може би информация за предишен работодател. С настоящите и предишните ви работодатели може да се свържете за справки или за проверка на доходите и други условия по трудовите договори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *